Kuu liigub teise veerandisse L 18.08.18 10:48

Toimub kasvava kuu poolt pühitsetud Noorkuuteenistus©18.08.
Osalus teenistusel toetab eluülesande täitmist.
Kuutempli teenistus kasvava Kuu energias annab võimaluse võimendada tugevaid külgi ja taastada neid katkestusi energiaväljas, mis veel takistamas heaolu saavutamist.  
Eelmine, Kuuloometeenistus algas kl 12 keskpäeval, so tund enne Kuu loomise hetke, ja kestis 4 tundi.
Kuu loomise tunnid on alati õhulised, kerged, mis mõjuvad oma läbiva peenekoelise energiaga igale omal viisil. Sel erilisel kuuloome ajal teostatud teenistused on alati veidi kõrgemal sagedusel ja mõjutavad osalejate tundemeelele. Samuti toob see aeg esile need mustad varjud (osalejate) olemuses, mis salalikult juhivad ebaõnnestumistele.
Kuuloometeenistuse ajal eemaldus osalejate olemuslikust energiast mitmeid tumedaid varje. Need varjud tulid esile tna sellel, et oli tehtud plaanid, olid kavatsused selles osas, kuidas edasi minna. Kui need plaanid olid/on südamega kooskõlas - südame ruumides on salvestatud meie kõrgeima taseme elutee - , st kui need eesmärgid ja kavatsused olid läbi tunnetatud ja olemusliku heaolu tervenemisega kooskõlas, kujundasid need kindla energiamustri, mille taustal oli tajuda takistavate varjude olemasolu või nende puudumine.
Kuuloometeenistuse tundide jooksul selgus, et osalejate kavatsuste läbi loodud energiakanalitel olid takistavad varjud ja manipulatsoonid järgmistel viisidel:
1. hästipeidetud ja õigustatud süütunne alateadvuse maastikul;
2. selle süüsagedusele peale pandud musta maagia III kombinatsioon, millega seotud vastavad kogemused eelmistest eludest koormasid selle elu sünnimomenti ja kurnasid kogu möödunud elu, takistades unistusi teostumas;
3. seni salastatud olemuslik info. See salaühingute poolt salastatud info oli olnud takistamas osalejatel enda taastamist ja heaolu saavutamist.elusid läbivalt;
4. mingid seletamatud varjud mustast minevikust, mis avalduvad (annavad ennast käte) meie energias harva, kuid seekord sai neid eemaldada. See on ka tänu Saturni mõjule, sest Saturni liikumine toob esile hästi peidetud ahelaid.
Lühidalt: Kuuloometeenistuse tundide jooksul toimus alateadvuse vabastamine süütundest ja sellega seotud musta maagia manilpulatsioonidest ning ka vastav sünnimomendi korrastamine. Lisaks vabanes erinevatest blokeeringutest palju energiat, mis kannab vajalikku sagedust ja ka infot eluülesande täitmiseks.
Praegustel aegadel on väga oluliseks muutunud oma igapäeva eesmärkide ja pikemate plaanide kohandamine oma eluülesande järgi. Mitte teiste vajaduste järgi. Esmane eluülesanne on kõigil enda taastamine heaolu seisundisse. Seejuures on oluline on valitseda oma ego, seades egost kõrgemale olemuslikud vajadused.
Hinnates osalejate elueesmärgi täitmist Kuuloometeenistuse ajal toimunu järgi, võib nentida, et kõik osalejate poolt seatud eesmärgid ja kavatsused on kooskõlas olemuslike vajadustega. Ja kui neil varem tundusid eluteel olema salakavalad seletamatud takistused, siis nüüd on neid tunduvalt ja olulisel määral vähem.
~
Kuu(templi)teenistused on suunatud iga osaleja ainulaadse energiakeha vabastamiseks ja taastamiseks. Terve, aktiivne ja ühtne energiakeha tagab sinu tervise, suhted ja heaolu.
Kuuteenistuste dünaamika järgib nii planeetide joondumisi kui ka osalejate poolt seatud eesmärke, kavatsusi ja valmisolekut. Praegune jõulise Saturni transiit on võimas aeg, mille läbimine toob kaasa väljakutseid. Väljakutsed avalduvad seni lahendamata teemades, ka ebamugavates meele- ja kehaseisundites nagu näiteks ükskõiksus, nõrkus, hingeldus, higistamine, köhatamine või konfliktides nii iseenda kui teistega.

Sul on võimalik teha isiklik tervenemise ja vabanemise plaan:
1. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobval ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega u 6 kuud
6. variant: süvatervendav raviseanss 30*
7. variant: individuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

* Süvatervendav kaugraviseanss on intensiivne kaugraviseanss. Süvatervendavad kaugraviseansid toimuvad 13., 23, ja 31. augustil, kl 22-23.
Selle toime mõjutab haigete rakkude tuuma nii, et käivitub organite tervenemine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.

Süvaraviseanss on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid. Süvaraviseanss teostub õhtuti kl 22-23. Süvaraviseansi energeetiline ettevalmistamine (organi energia korrastamine, üldine vabastamine musta maagia kaetistest, eluenergia tõstmine) toimub individuaalselt enne raviseanssi.
Süvaraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestan ka 2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja teine peale seanssi.
Süvaraviseansi ajal on vaja olla rahulikult pikali.

Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole või muul moel, nt Omniva kaudu.
Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine.

Eelmine
Augusti Kuu loomine L 11.08.2018 12:58
Järgmine
Maagiline Täiskuu P 26.08 kl 14:56

Kommentaarid

 • Magissa  •  20. august 2018
  Noorkuuteenistus@18.8 algas laupäeval kl 11. Teenistus kestis 8 tundi 40 minutit, lõppedes kl 20.40.

  See teenistus teostus kasvava Kuu energias, võimendades osalejate varjatud ressursside esiletoomist oma eluülesande täitmiseks.

  Selle Noorkuuteenistuse käigus eristus neli etappi:

  I etapp toimus kl 11-14 ja oli lõõgastava toimega;
  II etapp toimus kl 14-15.30 ja oli vabastava toimega;
  III etapp toimus kl 15.30-20 ja oli taastava toimega;
  IV etapp toius kl 20-20.40 ja oli kristalliseeriva/kootava toimega.

  I etapi lõõgastav toime tekkis selle tõttu, et vabanes üldisi pingeid energiasüsteemist, kuna virgutus tuli lbi kosmilise energiavoo läbivalt kõikidele energiakeeristele/tšakratele. Kui osalea olemuslik energia on 8-tasandikie, siis läbi 8 tasandi, kui 15-tasandiline, siis läi 15 tasandi, kui 22-tasandine, siis läbi 22 tasandi peenematest kõrgematest tasanditest madalamateni kuni rakutasandini välja.

  II etapi vabastav toime tekkis blokeeringutest vabastamise tulemusena. Blokeeringuteks oli
  ' geneetilised kahjustused, mis eemaldati/taastati vastavalt osaleja eelnevale ettevalmistusele ja momendi valmisolekule tema algse terve koodimudeli järgi;
  ' abaluude vahelise energiakeerise blokeeringud musta maagia kombinatsioonide (III,V)* või energiavampiiride tõttu;
  ' erinevad kurnavad vaimolendid/entiteedid üldenergias;
  ' taga-keskmeridiaani pinged, tekkinud musta maagia manipulatsioonide tulemusena (III, V) 3-5 aastat tagasi. Vabastatud taga-keskmeridiaan aitab taastada usu endasse. Kui ei ole usku endasse, on eluülesande täitmine välistatud.

  III etapi taastav toime tekkis eelnevate etapide toime tulemusena. Selle etapi ajal jätkus mitte ainult energiakeeriste aktiveerumine, vaid ka nendevaheliste ühenduste taastamine tasandeid läbivalt. Selle etapi toime oli uinutav.

  IV etapi kristalliseeriv/kootav toime tekkis seetõttu, et osalejate peentasandite võrgustik lõimus lõpmatu universumliku võrgustikuga, mis kinnistas pöördumatult teenistuse ajal teostatud muutused. Osalejate energiatase tõusis hüppeliselt. Ja selline elusageduse tõus oli teenistuse tulemusena esmakordne kogemus nii osalejatele kui minule, kui teenistuse kandjale. Meenutagem, et teenistused toimuvad vastavalt mitte ainult vastavalt paneetide joondumisele, vaid ka vastavalt osalejate kavatsustele ja valmisolekule.

  Kuidas sa tundsid ennast teenistuse ajal ja tulemusena?

  Heaolu saavutamine eluülesande täitmise teel on igaühe isiklik iga päeva iga hetke teadlik tegevus. Peale seda teenistust on osalejatel kadunud paljud takistused selllel külluse teel käimisel, kuid muutmist vajavad need mõtte-ja käitumismustrid, mis olid ülalnimetatud blokeeringute tõttu ellu kujunenud. Osalejatel on rohkem elujõudu, on tervendatud rakuteadvus, on võimalus ehitada usk endasse ja oma külluslikku ellu. Vaadake üle oma päevakavad ja harjumused. Millised neist on kujunenud möödunud teenistuste ajal eemaldatud takistuste peale? Nimetan siisn mõneds kurmavatest harjumustest:
  FB-s ja üldse arvutis/mobiilis istumine vabal ajal;
  nikotiini suitsetamine (viitab stressile, mille eemaldamiseks te pole leidnud konstruktiivset lahendust);
  teiste inimeste elude elamine ja nende tegudele hinnangute andmine alati ja kõikjal, olgu nad lähedased või võõrad;
  kramplik klammerdumine sõltuvussuhetesse, mis aastate ja aastakümnete jooksul on osutunud kurnavaks ja üha kurnavamaks kujunevad?
  kas on veel mõni eluülesandeid takistav harjumus nimetada?

  Millega asendada need kurnavad harjumused, mis eksitavad külluslikult eluteelt?
  Igapäevased pikad meditatiivsed jalutuskäigud, 1-1,5 tundi kestvad vaimsed harjutused ja/või meditatiivsed praktikad vajadusel mitu korda päevas, hingamisharjutused (nt suitsetamise asendamiseks) jne. Võimalusi on palju.

  Tuletades meelde seda vaimset seadust, et tulemuse saavutamine nõuab sihikindlat ja järjekindlat (igapäevast) praktikat iseendaga, nendin, et ühised ettevõtmised võimaldavad hüppelisi edasiminekuid oma eluteel, aga ka uusi teadmisi ja vahetatud kogemusi. Järgmised ühised ettevõtmised elusageduse tõstmiseks on Pendliringid Kuressaares (22.08 kl 17), Pärnus (25.08 kl 11) , Tartus (26.08 kl 16) ja Võrus 28.08). Väga võimas saab olema Pööripäeva Kivi laager 20.-22.09. Ja novembris on järgmine Egiptuse süvatervendav rännak (7.-22.11), milles osalemiseks on vaja teatada 21.augustiks ettemaksuga 150 Südamerahu kontole. Järmine makse 370 on 3.09 ja viimane 7.10.

  Meeldivat äratundmist ja tagasisidet oodates :)

Lisa kommentaar

Email again: