Vanakuuteenistus ööl vastu 25.juulit

Vanakuuteenistus ööl vastu 25. juulit on mõjutatud suure suve kahanevast kuust.
Vaimse lülisamba tasanditel on toimumas võimsad vabanemise protsessid.
Kuuteenistused (kaugseansid) taastavad energeetiliselt osalejate terviklikku olemust. Terve olemuse energia tagab meelelise, füüsilise ja materiaalse heaolu.
Teenistuse käigus eemalduvad blokeeringud ja takistused igal tasandil - alustades peentasanditest kuni rakutasanditeni. Osalejate valmisolek ja kavatsused, ka senine elustiil ja mõttemustrid määravad teenistuste toime. Mida järjekindlamalt on osaleja tegelenud oma terviklikkuse taastamisega (siin või muul moel), seda tõhusamad on kõrgema väe poolt kantud teenistused Kuutemplis (anno 2014).
Teenistuste tulemusena toimub

vaimne avardumine (teadvus avardub kuna peentasandid korrastuvad);

hingeline tervenemine (tervenevad sügavad südamehaavad) ning

terveneb füüsiline keha (peentasandite korrastamine edastab tervendava info rakutuuma tasanditeni).

Keha organite tervenemist toetavad süvaravi seansidreedeti kl 22-23, mille käigus toimub ravi eranditult  rakutuumadele. Selle ravile eelneb energeetiline ettevalmistamine, mille käigus eemaldatakse rakkude/organite tervenemist takistavad algpõhjused - energeetilised takistused (must maagia, nõukaaegsed manipulatsioonid jms) kahe tunni jooksul enne süvaraviseansi algust.


Eelmine teenistus
See võimas suvine varjutusega täiskuu 17.juulil kl 00.38 tõi kaasa piiritu jõu, mis aitas tõhusalt kaasa teenistuse läbi viimiseks.
Vastavalt osalejate taotlustele, vajadustele ja valmisolekule algas südasuve Täiskuuteenistus 16.juulil, kaheksa tundi enne täiskuu tippu, ja kestis 26 tundi. Teenistuse kulminatsioon oli 17.juuli esimestel tundidel.
Täiskuuteenistuse esimeste tundide aja võis tunda anda osalejate südamekeskus pingetena, torgetena või muul moel. See sai avalduda nii rinnakus kui ülaseljas. Sellisel viisil avaldus nii südamekeskuse blokeering kui ka ühenduse puudumine kõrgemate südametasanditega.
Nende takistuste põhjustena avaldusid teenistuse jooksul sügavad psüühilised vastuolud*, mis aja jooksul olid tugevalt mõjutanud ka osalejate kesknärvisüsteem tegevust. Selleks, et leevendada vastuolusid ja virgutada kesknärvisüsteemi, toimus DNA puhastamine seestunud energiast. Seestunud energia oli kogunenud DNA-sse elude jooksul, kuna vaimsed peentasandid on olnud kahjustatud läbi elude, kohati kuni vaimse sünnikanali läbimisest alates. Vaimse sünnikanali läbimisel tekkinud kahjud olid mõjutanud ka läbitud elusid, kujundades praeguse elu sünnihetkesse kurnavad baasmustrid**. Need baasmustrid on nüüd eluläbivalt kaasa toonud takistusi igapäevaelus, mis kujundasidki sügava psüühilise vastuolu*.

Täiskuuteenistuse pikade tundide jooksul toimus mahukas tervendamine, alates peentasanditest (VH II/2***) kuni rakutuumani.
Teenistuse toime võis erinevatel aegadel osalejatele tunda anda nii keha tasandil kui ebaharilike meeleolu kõikumistena.

Kogu see mahukas täiskuutervendus oli suunatud südamekeskuse aktiveerimiseks ja ühenduse taastamiseks südame kõrgemate tasanditega.

Järgmine teenistus
Vanakuuteenistus ööl vastu 25. juulit on mõjutatud suure suve kahanevast kuust. On toimumas võimsad vabanemise protsessid.
Vanakuteenistus on soodne koht vabaneda lülisamba kõikide tasandite blokeeringutest, sh osalised ja täiskombod koos energia osaline või täieliku ülevõtmisega****. Selle tervenduse käigus eemalduvad ka nõukarežiimi "organite" poolt tehtud energeetilised manipulatsioonid, baasmustrid ** ja vaimse sünnikanali kahjud ***.

Vanakuuteenistus toimub tõhusalt kõigile, kes osalevad. Teenistusi on võimalik tellida salakingitusena lähedastele.
Vanakuuteenistusel osalemise tagab panus 12 Südamerahu kontole.
~
* sügava psüühilise vastuolu korral inimene arvab, et tema ees seisev probleem on lahendamatu (märkus: lahendamatud probleemid on illusioon).
** baasmustrid on tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides - baasmustrid on eelmiste elude kahjud, mis salvestatud sünnimomenti ning mõjutavad sügavalt praegust elu.
*​** ​VH II/2​ on Vaimse Hierarhia II tasandi 2.kahju, mis on ​​tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides​ ja süvatervendavates rännakutes.
**** osalised ja täiskombod​ ​on ordude ja ühingute poolt tehtud musta maagi​a kombinatsioonid neile huvipakkuvate
inimeste manipuleerimiseks ning ​nende ​energia osaliseks või täielikuks ülevõtmiseks​.​ See on ​​tuttav termin neile, kes osalemas Pendliringides​ ja süvatervendavates rännakutes.

Pendliringide kohta info siin:  https://magissa.ee/magissa

~~~


Magissaga on võimalik teha isiklik tervenemise ja vabanemise plaan endale ja oma lähedastele:
1. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobival ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega 3-6 kuud. Ettevalmistus mis sisaldab kaks kaugseanssi nädalas: süvaravi ja kuuteenistuse.
6. variant: süvatervendav raviseanss' 30
7. variant: individuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

' Süvatervendavad kaugraviseansid toimuvad igal reedel kl 22.00-23.00.
Seansi ajal käivitub haige organi tervenemine ja virgutamine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.
Süvaraviseanss on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid. Süvaraviseanss teostub reede õhtuti kl 22-23. Süvaraviseansi energeetiline ettevalmistamine toimub enne raviseanssi alates kl 20. Süvaraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestan ka 2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja teine peale seanssi. 2 klaasi vett on vaja valmis panna hiljemalt kl 20 enne süvaravi seanssi. 
Süvaraviseansi ajal kl 22-23 on vaja olla rahulikult pikali.
Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole* või muul moel.

Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine
Eelmine
Juuli täiskuu 17ndal kl  00:38
Järgmine
Uue hommiku Kuu loomine 

Kommentaarid

 • Magissa  •  25. juuli 2019
  Juulikuu on alati sügavate muutuste kuu, sest suur suvi vabastab külma kliima ja töise talve pingetest. See võimaldab ka esile tulla seni peidus olnud probleemidel ning ühtlasi neid sujuvalt eemaldada. Seekord on juuli väga suurte muutuste kuu, sest taevased väed ja emake Maa on alustanud suurpuhastust selleks, et tõsta sagedust ja terveneda. Inimkonna esindajad tajuvad seda erinevalt, nii ka toimuvad igasugused erinevad muutused endas ja ümberringi. Sügavate kriiside ja segaduste ajal on seda hea meeles pidada ja sellest lähtuvalt toimunut tõlgendada.

  Kui eelmine juulikuu teenistus, Täiskuuteenistus avas osalejate südamekeskuse ja taastas ühenduse südame kõrgemate tasanditega, siis möödunud Vanakuuteenistus kuu kahanevas energias oli sobiv aeg vabastada läbivalt osalejate vaimne lülisammas.

  Vanakuuteenistus algas 25. juuli varahommikul, just sel momendil, kui kuu liikus II veerandisse. See oli kl. 4.18. Vanakuuteenistus kestis 4 tundi.
  Vaimse lülisamba vabastamisel toimusid osalejate olemuslikus energias järgmised ümberkorraldused:

  energiakeeriste vabastamine satanistlikest piirangutest';
  massiivse psüühilise vastuolu' leevendamine;
  südamepauna ja kolmiksoojendi meridiaanide vabastamine hirmuenergiast;
  energiakeeriste vabastamine mkk'-dest;
  käivitus geneetilise koodi tervenemine;
  kõikide energiameridiaanide vabastamine täiskombodest' ja olemusliku energia taastamine täieliku ülevõtmise kahjudest;
  ülalloetud blokeeringute algpõhjuste eemaldamine, so nõuka "organite" poolt teostatud energeetilised manipulatsioonid, baasmustrid' ja vaimse sünnikanali' kahjud.

  Vanakuuteenistus oli väga mahukas, kuid see mahtus nelja loetud tunni sisse. Seetõttu võis osalejatel ärgates olla kerge segadus, masendus, ärevus ja/või erinevad ebamugavad füüsilised aistingud. See kõik tulenes sellest, et üldenergias ja kehas algasid mahukad ümberkorraldused mitte ainult selleks, et terveneda, vaid ka selleks, et kohaneda nende suurte muutustega, mis planeedil ja universumites toimuvad.

  Vanakuuteenistuse toime jätkub veel 2-3 päeva. Osalejatel on soovitav ka ise keskenduda teenistuse ajal esilekerkinud blokeeringutele nagu massiivne vastuolu ja hirmu vabastamine (pendliga või muul moel vastavalt oskustele). Samuti on olulised südamepauna ja kolmiksoojendi meridiaanide venitused*. Lihastes tekkinud pingeid aitab leevendada bioaktiivne magneesiumdiglütsinaat**. Kontrollige, kas keha vajab seda.

  Nagu tähele panite, siis lülisamba tasanditeni teenistuse toime ei jõudnudki. Vaimse lülisamba lõplikul taastamisel olid ees tõsised takistused. Järgmine, Kuuloometeenistus võiks toimida uute alguste eostamiseks uues energias, kuid enne on vaja taastada vaimne selgroog...

  Järgmine, 1. augusti varahommikune Kuuloometeenistus on hea aeg elumuutvate uute alguste eostamiseks uues energias. Teenistuse ajal toimub eelkõige psüühiliste vastuolude leevendamine, seestunud energiate eemaldamine ja lümfisüsteemi virgutamine.

  Teenistuste toime puhastab ka kohti (kodud, töökohad, riiklikud ja avalikud asutused jne), kui need registreerumisel nimetada.

  ' Satanistlikud piirangud, massiivne psüühiline vastuolu, mkk-d, täiskombod, baasmustrid, vaimse sünnikanali kahjud on tuttavad terminid neile, kes osalemas Pendliringides*** ja süvatervendavates rännakutes. Sellegipoolest on teenistustel vabastav toime kõigile, kes neis osalevad. Ka neile, kes osalemas lähedaste poolt tellitud (sala)kingitusena.

  *Näiteks http://tervisetreener.ee/wp-content/uploads/2015/10/Shindo-venitused.pdf

  **https://www.apotheka.ee/bioaktiivne-magneesium-diglutsinaat-kapslid-n90-pmm0162450ee

  *** https://magissa.ee/magissa

Lisa kommentaar

Email again: